سنگ کوبیک

سنگ کوبیک (Cubic Stone)، یکی از قدیمی‌ترین سنگفرش های ایرانی می‌باشد. از این سنگ در بخش های گوناگونی از جمله محوطه‌سازی پارک‌ها، ویلاها، آب‌نما، جوی آب، سرعت‌گیر و دیوار چینی استفاده می شود.
سنگ کوبیک دارای استحکام و مقاومت بسیار بالا در برابر عوامل مختلفی همچون سایش، تغییرات آب و هوا، فشارهای ناگهانی و عوامل شیمیایی می‌باشد.
از جمله مزایای سنگ کوبیک می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– تنوع مدل این سنگ در نقش و طرح های مختلف
– قابلیت اجرای سنگ فرش کوبیک بر روی کلیه سطوح
– دفع سریع آب های سطحی و عدم لغزندگی سطحی
– نصب آسان و اجرای سنگ کوبیک بصورت سریع، حتی بدون سیمان
– دوام بالای سنگ کیوبیک و قابلیت بازیافت این سنگ برای نصب مجدد

سنگ کوبیک گرانیت قرمز منظم

سایز ۵۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۵✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک تراورتن لیمویی منظم

سایز ۵۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۵✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک لاشتر منظم

سایز ۵۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۵✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک تراورتن قرمز منظم

سایز ۱۰۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۱۰✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک تراورتن قرمز منظم

سایز ۵۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۵✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک تراورتن کرم منظم

سایز ۵۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۵✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک تراورتن کرم منظم

سایز ۱۰۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۱۰✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک تراورتن لیموئی منظم

سایز ۱۰۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۱۰✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک قرمز یزد

سایز ۱۰۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۱۰✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک گرانیت خرمدره منظم

سایز ۵۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۵✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک گرانیت خرمدره منظم

سایز ۱۰۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۱۰✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک گرانیت سفید منظم

سایز ۵۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۵✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک گرانیت قرمز منظم

سایز ۵۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۵✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک گرانیت مشکی منظم

سایز ۵۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۵✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک گرانیت مشکی منظم

سایز ۱۰۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۱۰✖۱۰✖۱۰

سنگ کوبیک لاشتر منظم

سایز ۵۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۵✖۱۰✖۱۰

سنگ مالون تراورتن لیموئی

سایز ۱۰۲۰۲۰

سنگ پارسی

سایز ۱۰✖۲۰✖۲۰

سنگ کوبیک لاشتر منظم

سایز ۱۰۱۰۱۰

سنگ پارسی

سایز ۱۰✖۱۰✖۱۰

فهرست