سنگ اسلب کریستال پرشین اسکاتو یکی از زیباترین کریستالهای ایرانی می‌باشد. سنگ اسلب پرشین کریستال اسکاتو دارای استحکام بسیار بالا وساب پذیری فوق العاده ایی می باشد.
سنگ اسلب کریستال پرشین اسکاتو دارای طرحهای منحصرد به فرد می باشد که به صورت بوکمچ وفورمچ تابلو زیبا از نقاشی طبیعت را نمایانگر میکنداز این رو اسکاتو مورد توجه بسیاری طراحان قرار گرفته است.

فهرست