سنگ مرمریت پرزیدنت (1)

سنگ مرمریت پرزیدنت یکی از زیباترین مرمریت های رنگی ایران است که تا حدودی با سنگهای کریستال نیز وجه اشتراک بسیار زیادی دارد این نوع سنگ به دو صورت موج دار و بی موج فراوری میگردد. سنگ اسلب مرمریت پرزیدنت با زمینه مشکی و رگه های پهن سفید و زرد که بصورت موجهای زیبا در سطح سنگ خودنمایی میکند هر ببینده ایی را جذب زیبایی خود میکند. این سنگ توانسته است به جایگاه خوبی در بین سنگ های مرمریت رنگی دست پیدا کند. سنگ مرمریت پرزیدنت دارای سورتهای مختلف است و هر کوپ آن طرحی متفاوت دارد. سنگ مرمریت پرزیدنت بصورت بوک مچ و یا فور مچ فرآوری میگرددو تبدیل به یک تابلو نقاشی زیبا و مدرن همراه با رنگبندهای بسیار خاص خواهد میشود.سنگ مرمریت پرزیدنت از مقاومت سایشی خوبی برخوردار است و درصد جذب آب پایینی دارد

فهرست