قیمت سنگ اسلب پرشین اسکاتو در تمامی ابعاد اسلب و تایل

سنگ کریستال پرشین اسکاتو از نوع سنگ‌های کریستال ایرانی می‌باشد. سنگ های کریستال از ماسه‌های بلوری شکل تشکیل شده اند که در کنار هم قرار گرفته و به شکل سنگ درآمده‌اند. این سنگ‌ها در مناطقی که بارندگی زیاد است بیشتر به وجود می‌آیند. این
سنگ کریستال زمینه‌ی سفید رنگ دارد و تعدادی خطوط نامنظم طوسی ومشکی در این رنگ سفید نمایان است. این محصول از سنگ‌های کریستال هیچ گونه ناخاصی در آن وجود ندارد. جنس چینی و بلوری این سنگ باعث شده ساب و براقیت بسیارخوبی به خود بگیرد، به طوری که این سنگ انعکاس نور بسیار زیبایی دارد.

فهرست